Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρία, Λαγαρίας ΑΤΕΕ

Επειδή κανείς δεν χτίζει παραθεριστικές κατοικίες σαν εμάς